web templates free download

MÓDSZEREK

TANÁCSADÁS

Pszichológiai tanácsadásra jól megfogalmazható probléma, életvezetési nehézség, döntési helyzet esetén lehet szükség.

A segítő beszélgetések során - az elnevezéssel ellentétben - nem adok konkrét tanácsot, viszont felvetek olyan lehetőségeket, amelyek segítenek abban, hogy a kliens új nézőpontból tekinthessen saját élethelyzetére.
Ez a fajta segítő kapcsolat lehetőséget teremt arra, hogy saját erőforrásainkat hatékonyabban kiaknázzuk, felismerjük kapcsolati mintázatunkat, erősítsük a pozitív megküzdési formákat.
Ez a pszichoterápiánál rövidebb, gyakran néhány alkalmas folyamat a jelenre fókuszál, a pszichológus és a kliens kapcsolata kölcsönös, interaktív.

KATATHYM IMAGINATÍV PSZICHOTERÁPIA

A KIP relaxációs, imaginatív pszichoterápiás módszer, amit a múlt század 50-es éveiben fejlesztettek ki.

A „katathym” szó a tudattalanból származó szimbólumok indulati telítettségére, emocionális megélésére utal. Az „imaginatív” szó pedig a terápiás céllal megjelenített élményvilág képi jellegére vonatkozik. Ez a technika segíti a múltban átélt és többnyire elfojtott életesemények felszínre hozását és annak feldolgozását. A kezelés során a megváltozott tudatállapotban a tudattalan elhárító, énvédő mechanizmusai kisebb mértékben aktiválódnak, így az elfojtott életesemények, a tudattalan tartalmai a szimbólumokon keresztül hozzáférhetőbbé válnak a terápiás munka számára. A pozitív változás a képekkel végzett munka által jön létre.

A módszer segítségével egy új, a kliens számára kielégítőbb lelki egyensúly tud létrejönni.

AUTOGÉN TRÉNING

Az autogén tréning lényege, hogy rendszeresen végzett gyakorlatokkal – az önmagunkra irányuló passzív figyelemmel – a teljes ellazultság testi és lelki állapota érhető el. 

Ez a relaxációs módszer erősíti a test öngyógyító folyamatait, elsajátításával saját erőforrásainkat, aktivitásunkat tanuljuk meg előhívni, ahogy a neve is kifejezi – autogén módon. A módszer lehetővé teszi a stressz csillapítását oly módon, hogy megtanítja az idegrendszerünket egészségesen működni, ellazítani.
A relaxáció hatékonyságához szükséges a technika elsajátítása szakember segítségével, majd annak rendszeres, napi 10-15 perces gyakorlása otthon.
A rendszeresen végzett gyakorlatok eredményeképpen rövid idő alatt mélyebben és nyugodtabban pihenünk, nő a fizikai tűrőképességünk, pszichés feszültségtűrésünk, fejlődik az önismeretünk, fokozódik a teljesítményünk, erősödik az immunrendszerünk.
Tudományos kutatások igazolják a pszichoszomatikus betegségek esetében alkalmazott autogén tréning jótékony hatását.

KOGNITÍV TERÁPIÁS MÓDSZEREK

A kognitív szó megismerést, gondolkodást jelent. Mindenkire jellemző egy bizonyos gondolkodási stílus, szemléletmód, ami alapvetően meghatározza a viselkedésünket és azt, hogy érezzük magunkat. 

Általában nem a helyzet határozza meg, hogy érezzük magunkat, hanem ahogy a helyzetről gondolkodunk, egy szituációnak más és más jelentése van a különböző emberek számára.
A kognitív terápiák abban segítik a klienseket, hogy felismerjék és megváltoztassák a hibás, torzított gondolkodási folyamataikat és azok lehetséges gyökereit. Ebben a folyamatban a páciensnek aktív, együttműködő szerepe van.
A terápia elsősorban a jelenre fókuszál, a páciens aktuális problémáinak megoldását segíti úgy, hogy közben a helytelen, nem adaptív gondolkodás és viselkedés megváltozzon. A hibás gondolkodási sémák „átírásával” egy reálisabb látásmódot lehet elérni, amit a hangulat és a viselkedés kedvező irányú változása követhet.
A kognitív terápiák új irányzatai (Tudatos Jelenlét Alapú Kognitív Terápia, Elfogadás és Elköteleződés terápia) kevésbé a negatív gondolatok átírását helyezik előtérbe, sokkal inkább a gondolataink, belső történéseink elfogadását.
A tudatos jelenlét gyakorlásánál a hangsúly a múlton való rágódás és a jövőtől való aggódás helyett a jelen megélésén van. Megtanít arra, hogy visszaszerezzük az életünket, segíti az élet valódi megélését.

NLP

A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) a gondolkodásmódot, a nyelvhasználatot és a viselkedést vizsgálja.

A szóösszetételben a neuro az idegrendszerre utal, ahogy az idegrendszeren keresztül érzékeljük a világot, és ahogy az idegrendszerünk tárolja azt a sok információt, amelyet életünk során magunkhoz veszünk.
A lingvisztikus a nyelvre utal. A nyelvet használjuk arra, hogy a szavakon, gesztusokon keresztül kifejezzük belső világunkat, a bennünk lévő hangokat, képeket, érzéseket megfogalmazzuk.
A programozás szó azt jelenti, hogy a gondolatainknak meghatározott struktúrája van, amit képesek vagyunk megváltoztatni, s ezáltal a viselkedésünk is átalakul. A viselkedésünkkel együtt szokásaink, tetteink is változnak, ami egész személyiségünkre kihat.
Az NLP módszere a célorientációt helyezi előtérbe a problémaorientáció helyett, pozitív megközelítéssel dolgozik, azaz tagadó állítások helyett arra helyezi a hangsúlyt, hogy a páciens mit kíván megváltoztatni és hogyan.

© Copyright 2019 Szöőr Andrea - Minden jog fenntartva
Adatvédelmi nyilatkozat  -  ÁSZF  -  Jogi nyilatkozat